معنی و ترجمه کلمه سرنگ کوچکى که براى تزریقات تحت جلدى به کار مى رود به انگلیسی سرنگ کوچکى که براى تزریقات تحت جلدى به کار مى رود یعنی چه

سرنگ کوچکى که براى تزریقات تحت جلدى به کار مى رود

hypodermic syringe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها