معنی و ترجمه کلمه سرى به انگلیسی سرى یعنی چه

سرى

classified
conciliar
crypt
esoteric
hush hush
in petto
mystical
occult
secretive
series
undercover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها