معنی و ترجمه کلمه سرپرستى به انگلیسی سرپرستى یعنی چه

سرپرستى

patronage
protectorate
superintendence
superintendency
supervision
tutelage
tutorage
tutoship
wardenship
wardship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها