معنی و ترجمه کلمه سرپوش برداشتن از به انگلیسی سرپوش برداشتن از یعنی چه

سرپوش برداشتن از

unhood

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها