معنی و ترجمه کلمه سرچشمه به انگلیسی سرچشمه یعنی چه

سرچشمه

derivation
fountain
fountain head
fountainhead
head spring
head water
headspring
hotbed
mother
origin
original
principle
root
source
spring
springhead
watercourse
wellhead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها