معنی و ترجمه کلمه سرکشى به انگلیسی سرکشى یعنی چه

سرکشى

contumacy
indiscipline
indocility
inspection
rebellion
recalcitrance
recalcitrancy
visitation
visitational

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها