معنی و ترجمه کلمه سرگرم تفریح و ورزش به انگلیسی سرگرم تفریح و ورزش یعنی چه

سرگرم تفریح و ورزش

sportive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها