معنی و ترجمه کلمه سرگشایى به انگلیسی سرگشایى یعنی چه

سرگشایى

deciphering

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها