معنی و ترجمه کلمه سریر به انگلیسی سریر یعنی چه

سریر

snack
throne

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها