معنی و ترجمه کلمه سرینى به انگلیسی سرینى یعنی چه

سرینى

gluteal
iliac
ilial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها