معنی و ترجمه کلمه سر زدن به انگلیسی سر زدن یعنی چه

سر زدن

rise

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها