معنی و ترجمه کلمه سر سطر رفتن به انگلیسی سر سطر رفتن یعنی چه

سر سطر رفتن

carriage return

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها