معنی و ترجمه کلمه سر و صدا کردن به انگلیسی سر و صدا کردن یعنی چه

سر و صدا کردن

brawl
doodle


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها