معنی و ترجمه کلمه سطحى که در اثر گردش جسم شلجمى به دور خود تشکیل مى گردد به انگلیسی سطحى که در اثر گردش جسم شلجمى به دور خود تشکیل مى گردد یعنی چه

سطحى که در اثر گردش جسم شلجمى به دور خود تشکیل مى گردد

paraboloid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها