معنی و ترجمه کلمه سطحى که در اثر گردش جسم شلجمى به دور خود تشکیل مى گردد به انگلیسی سطحى که در اثر گردش جسم شلجمى به دور خود تشکیل مى گردد یعنی چه

سطحى که در اثر گردش جسم شلجمى به دور خود تشکیل مى گردد

paraboloid


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها