معنی و ترجمه کلمه سطح فوقانى پاى پرندگان به انگلیسی سطح فوقانى پاى پرندگان یعنی چه

سطح فوقانى پاى پرندگان

acropodium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها