معنی و ترجمه کلمه سعى و امتحان به انگلیسی سعى و امتحان یعنی چه

سعى و امتحان

trial and erroe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها