معنی و ترجمه کلمه سعید به انگلیسی سعید یعنی چه

سعید

auspicious
benedict
blessed
blest
happy
jovial


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها