معنی و ترجمه کلمه سفتى به انگلیسی سفتى یعنی چه

سفتى

astingency
duress
fastness
hardness
inflexibility
rigidification
rigidity
solidity
tenacity
tenseness
tension
tensity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها