معنی و ترجمه کلمه سفرنامه به انگلیسی سفرنامه یعنی چه

سفرنامه

itinerary
logbook

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها