معنی و ترجمه کلمه سفسطه آمیز به انگلیسی سفسطه آمیز یعنی چه

سفسطه آمیز

fallacious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها