معنی و ترجمه کلمه سفسطه کردن به انگلیسی سفسطه کردن یعنی چه

سفسطه کردن

chicane
sophisticate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها