معنی و ترجمه کلمه سفسطه به انگلیسی سفسطه یعنی چه

سفسطه

casuistry
elenchus
fallacy
flubdub
idol
sophism
sophistication
sophistry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها