معنی و ترجمه کلمه سفلیس شناسى به انگلیسی سفلیس شناسى یعنی چه

سفلیس شناسى

syphilitic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها