معنی و ترجمه کلمه سفیدى به انگلیسی سفیدى یعنی چه

سفیدى

argent
blank
candor
candour
silveriness
white
whiteness
whithness

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها