معنی و ترجمه کلمه سفید شدن به وسیله شستن با وسایل شیمیایى به انگلیسی سفید شدن به وسیله شستن با وسایل شیمیایى یعنی چه

سفید شدن به وسیله شستن با وسایل شیمیایى

bleach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها