معنی و ترجمه کلمه سفید کارى کردن به انگلیسی سفید کارى کردن یعنی چه

سفید کارى کردن

whitewash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها