معنی و ترجمه کلمه سفیر مقیمى که زیردست سفیر تام الاختیار است به انگلیسی سفیر مقیمى که زیردست سفیر تام الاختیار است یعنی چه

سفیر مقیمى که زیردست سفیر تام الاختیار است

minister resident

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها