معنی و ترجمه کلمه سفیر مقیمى که زیردست سفیر تام الاختیار است به انگلیسی سفیر مقیمى که زیردست سفیر تام الاختیار است یعنی چه

سفیر مقیمى که زیردست سفیر تام الاختیار است

minister resident


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها