معنی و ترجمه کلمه سقط جنین کننده به انگلیسی سقط جنین کننده یعنی چه

سقط جنین کننده

abortifacient
abortionist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها