معنی و ترجمه کلمه سقف را با تخته پوشاندن به انگلیسی سقف را با تخته پوشاندن یعنی چه

سقف را با تخته پوشاندن

slab

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها