معنی و ترجمه کلمه سقوط سنگین به انگلیسی سقوط سنگین یعنی چه

سقوط سنگین

plunge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها