معنی و ترجمه کلمه سقوط پیاپى شهاب هاى ثاقب به انگلیسی سقوط پیاپى شهاب هاى ثاقب یعنی چه

سقوط پیاپى شهاب هاى ثاقب

meteor shower
meteoric shower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها