معنی و ترجمه کلمه سلسله مراتبى به انگلیسی سلسله مراتبى یعنی چه

سلسله مراتبى

hierarchical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها