معنی و ترجمه کلمه سلسله مراتب کنترل به انگلیسی سلسله مراتب کنترل یعنی چه

سلسله مراتب کنترل

control hierarchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها