معنی و ترجمه کلمه سلول جنسى جلبک ها و قارچ ها به انگلیسی سلول جنسى جلبک ها و قارچ ها یعنی چه

سلول جنسى جلبک ها و قارچ ها

gonidium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها