معنی و ترجمه کلمه سلول غار به انگلیسی سلول غار یعنی چه

سلول غار

cellulose

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها