معنی و ترجمه کلمه سماجت کردن به انگلیسی سماجت کردن یعنی چه

سماجت کردن

dun
importune
persist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها