معنی و ترجمه کلمه سماجت به انگلیسی سماجت یعنی چه

سماجت

insist
persistence
persistency
pertinacity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها