معنی و ترجمه کلمه سمعى به انگلیسی سمعى یعنی چه

سمعى

audible
audio
otic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها