معنی و ترجمه کلمه سنبل کردن به انگلیسی سنبل کردن یعنی چه

سنبل کردن

botch
bungle
bunlge
fumble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها