معنی و ترجمه کلمه سنجاق سرگرد مخصوص نصب روى نقشه و غیره به انگلیسی سنجاق سرگرد مخصوص نصب روى نقشه و غیره یعنی چه

سنجاق سرگرد مخصوص نصب روى نقشه و غیره

pushpin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها