معنی و ترجمه کلمه سنجش میدان دید به انگلیسی سنجش میدان دید یعنی چه

سنجش میدان دید

perimetry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها