معنی و ترجمه کلمه سنگاپور به انگلیسی سنگاپور یعنی چه

سنگاپور

Singapore


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها