معنی و ترجمه کلمه سنگریزه دار به انگلیسی سنگریزه دار یعنی چه

سنگریزه دار

gravelly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها