معنی و ترجمه کلمه سنگفرش به انگلیسی سنگفرش یعنی چه

سنگفرش

cobblestone
flagging
flagstone
pavement
paving
pediment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها