معنی و ترجمه کلمه سنگواره مانند به انگلیسی سنگواره مانند یعنی چه

سنگواره مانند

fossiliferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها