معنی و ترجمه کلمه سنگواره مانند به انگلیسی سنگواره مانند یعنی چه

سنگواره مانند

fossiliferous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها