معنی و ترجمه کلمه سنگین کره به انگلیسی سنگین کره یعنی چه

سنگین کره

centrosphere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها