معنی و ترجمه کلمه سنگین گوش به انگلیسی سنگین گوش یعنی چه

سنگین گوش

hard of hearing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها