معنی و ترجمه کلمه سنگ آهکدار به انگلیسی سنگ آهکدار یعنی چه

سنگ آهکدار

malm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها