معنی و ترجمه کلمه سنگ خاراى زبر به انگلیسی سنگ خاراى زبر یعنی چه

سنگ خاراى زبر

pegmatite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها