معنی و ترجمه کلمه سنگ درب به انگلیسی سنگ درب یعنی چه

سنگ درب

transom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها